FAQ

» Preinkubacja

Proces polegający na użyczeniu osobowości prawnej osobie fizycznej chcącej założyć działalność gospodarczą przy minimalnych kosztach funkcjonowania.

» Inkubacja

Przeznaczona jest dla osób, które już posiadają własną firmę. W ramach programu inkubacji mogą one korzystać m.in. z doradztwa w zakresie marketingu, zarządzania, prawa czy księgowości, z przestrzeni coworkingowej, sal szkoleniowych, konsultacji z ekspertami. 

» Startup

Przedsięwzięcie biznesowe mające krótką historię istnienia, obarczone większym ryzykiem niż normalnie funkcjonujące firmy.

» Co muszę zrobić, by założyć firmę w AIP?

Wystarczy mieć pomysł i zgłosić się do nas. Założenie firmy w AIP UJ trwa 1 godzinę.

» Jakie poniosę koszty z tytułu związania się z AIP?

Abonament:

300 zł/miesięcznie, jeśli przelew wykonywany jest z firmowego konta

369 zł/miesięcznie (z VAT), jeśli przelew wykonywany jest z prywatnego konta

 

+50 zł/miesięcznie za każdego wspólnika

» Czy muszę odprowadzać ZUS?

Będąc objętym programem preinkubacji, nie odprowadzasz składek ZUS (dot. studentów do 26 r.ż.)

» Czy będąc w AIP mogę wystawiać faktury?

Tak, każdy startup otrzymuje system wystawiania faktur. 

» Jak długo mogę być w programie preinkubacji?

Nie ma ograniczeń czasowych. To Ty decydujesz, kiedy czujesz się wystarczająco silny, by wyprowadzić swoją działalność poza Inkubator. 

Umowa z AIP podpisywana jest na czas nieokreslony, z możliwością wypowiedzenia w każdym czasie z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

» Czy są jakieś ograniczenia co do członków AIP?

Jedynym ograniczeniem jest dolna granica wieku - 16 lat. 

» Czy mogę prowadzić startup razem z inną osobą?

Tak, liczba osób działających w AIP w ramach jednego startupu jest nieograniczona. Zmienia się jedynie wysokość abonamentu - każdy kolejny wspólnik to +50zł/miesięcznie. 

Logo Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości